Standee x đế nước 2 mặt ngoài trời 60x160cm

480,000